Sobre m-learning

Sobre aquest espai

A la UOC volem afavorir que les activitats directament relacionades amb l’aprenentatge puguin ser mòbils, a través de multidispositius i amb continguts multimèdia.

L’any 2008, dos anys abans de l’aparició del primer iPad, els estudiants i consultors de la UOC definien el seu dispositiu ideal per a l’estudi i la docència “com un llibre, amb connexió a Internet, petit però més gran que una agenda (PDA), multimèdia, amb autonomia, que permeti incloure comentaris i anotacions en els materials, que sigui molt operatiu i pugui fer coses senzilles amb molta agilitat, que permeti llegir i corregir les PACs i els exàmens”.

Les darreres dues dècades hem viscut una revolució de les comunicacions sense fils que ha facilitat la mobilitat de les persones ja que s’ha reduït la dependència del cable per a comunicar-nos. Per altra banda, en la darrera dècada estem veient una evolució espectacular de les prestacions i característiques dels dispositius mòbils.

Els nous dispositius mòbils, com les tauletes tàctils i els telèfons intel·ligents (smartphones) permeten visualitzar i gestionar documents d’una manera molt més eficient que els formats tradicional (paper, html, etc.). Avui dia la tauleta  ha trobat el seu espai i s’ha consolidat com un dispositiu més per al procés d’ensenyament-aprenentatge i com a element complementari i compatible amb l’ordinador i el mòbil.

Així doncs, els tres principals dispositius són en aquests moments el telèfon intel·ligent, la tauleta tàctil i l’ordinador.  Al seu blog sobre experiència d’usuari, Whitney Hess  descriu els tres  dispositius com: “I want to check” (mòbil), “I want to immerse” (tauleta), “I want to manage” (ordinador). Es tracta, doncs, d’elements complementaris que, conciliats adequadament, permeten economitzar recursos i aprofitar espais i franges de temps que abans no eren possibles.

Per fomentar aquesta mobilitat i complementarietat de dispositius hem obert aquest entorn virtual m-learning, que permet compartir les experiències i coneixements en l’ús de dispositius mòbils (telèfons intel·ligents i tauletes tàctils) per aprendre i donar suport a l’aprenentatge.

Animem a tothom, a tota la comunitat UOC, estudiants, alumni, consultors, professors… a compartir les vostres experiències en aquest espai.

Sobre els continguts inicials

Les experiències i consells inicials d’aquest espai m-learning les hem recopilat des de la UOC, ara bé, per seguir la filosofia participativa d’aquest espai, s’han creat els continguts des del punt de vista d’uns usuaris ficticis, dos estudiants i dos docents (Jordi, Martina, Lluís i Isabel), basats en els patrons de conducta de les persones “prototipus” del projecte “Persones UOC”. Aquest és un projecte que consisteix en identificar a estudiants de la UOC que representin a una part representativa de la comunitat d’estudiants, i que es pot consultar a

Deixa un comentari

*